Home > Index
About Us
  • HANGZHOU XIANGRONG TEXTILES CO. LTD
  • Contact Person: Mr .Weshone Ge
  • Tel: 86-571-22810858/86-136-06711898
  • Fax: 86-571-22810856
  • Postcode:311202
  • Address:Suite 2217 Taigu Guangchang, No. 451 Jincheng Road, Xiaoshan, Hangzhou, China

Products
KeyWords